Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

1. KULLANIM KOŞULLARI

1.1. Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları

okuyunuz. Bu SİTE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE'ye erişim

sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE' de sunulan Bora Life ­ Resmi E­Ticaret Sitesi (bundan böyle kısaca boralife.com.tr olarak

anılacaktır.) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE'nin yasal sahibi boralife.com.tr olup, SİTE üzerinde her türlü

kullanım ve tasarruf yetkisi boralife.com.tr işletmesine aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını boralife.com.tr gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli

olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE'ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, boralife.com.tr

tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. boralife.com.tr bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman

değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE: boralife.com.tr tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu

çevrimiçi (on­line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2. ÜYE: boralife.com.tr dan ürün /mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu

üyelik formunu eksiksiz doldurarak, boralife.com.tr sitesine üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir.

Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri

ile SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve

ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler,

Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün

almış yasal yetkilisinin SİTE 'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına

işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE'ye verilmez.

2.3. KULLANICI: boralife.com.tr ,web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden

kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda boralife.com.tr sitesinden mesaj göndermesi ile

KULLANICI'nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden

SİTE'ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE'de ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü

bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan

ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle boralife.com.tr

internet sitesi arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin

hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

3. HİZMETLERİN KAPSAMI

3.1. boralife.com.tr internet sitesi, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku

mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. boralife.com.tr internet sitesi, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere;

boralife.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin

stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun

ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından

boralife.com.tr adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. boralife.com.tr, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen

serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş

addedilir.

3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların boralife.com.tr tarafından

belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. boralife.com.tr,

bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de

yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

4. GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, boralife.com.tr kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve

işlettiği başka web SİTE'lerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere

yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi

desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya

garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında

boralife.com.tr olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmaz ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar,

KULLANICI'ların ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. boralife.com.tr. bu tür link verilen web SİTE'lerine

erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, boralife.com.tr tarafından uygun görülmeyen linklere

erişimi her zaman kesebilir.

4.2. boralife.com.tr, SİTE'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir.

Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE

muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE'ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin

güncel durumu ile SİTE'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE'de yer alan bilgilerin, güncelliği,

doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve bunlarla sınırlı

olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında

herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE'deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve

belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar

gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini

ve bu hususlarda SİTE'nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı

programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş ­ çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir

kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve

güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı

programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı

KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan boralife.com.tr sorumlu değildir.

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı

KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan boralife.com.tr sorumlu

değildir.

4.4. boralife.com.tr, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve

SİTE'yi kullanma koşulları ile SİTE'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme,

SİTE'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar.

Değişiklikler, SİTE'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE'nin kullanımı ya da SİTE'ye giriş ile bu

değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan

kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e­mail ile almayı kabul eder. boralife.com.tr, sözleşmenin ihlali,

haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme,

kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak

kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul

etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı

boralife.com.tr, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, boralife.com.tr çalışanlarının ve yöneticilerinin,

boralife.com.tr yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından

sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun

taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. boralife.com.tr , üçüncü

kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu

taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler.

KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları

kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE,boralife.com.tr ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına

tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve

ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri

zararlardan dolayı boralife.com.tr firması'nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE'nin sahibi boralife.com.tr işletmesidir. Bu SİTE'de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar,

slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik

programlarla, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu boralife.com.tr işletmesinin izin ve lisans aldığı kuruluşların

mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi,

software­code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların,

resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin

kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya

kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve

bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını,

dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla boralife.com.tr ile

doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE,

boralife.com.tr hizmetlerini,boralife.com.tr bilgilerini ve boralife.com.tr işletmesine ait telif haklarına tâbi

çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının boralife.com.tr

işletmesinin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki

bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari

olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve boralife.com.tr işletmesinin yazılı izni ile mümkündür.

4.8. boralife.com.tr , SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik

Politikası" ve "Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı

üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. boralife.com.tr aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği,

adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain

tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu

yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel

bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel

üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak boralife.com.tr için veya onun adına davranan

üçüncü taraflara veya boralife.com.tr in işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha

iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek

üzere verilir.

5. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

boralife.com.tr, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin ya da SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs.

kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek

doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.boralife.com.tr, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal

veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir

sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE'nin

kullanılması ile boralife.com.tr işletemesinin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan,

mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul

edilmektedir.

6. DEVİR

boralife.com.tr, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak

KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir

devir girişimi geçersizdir.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, boralife.com.tr işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik

Sözleşmesini geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar,

boralife.com.tr açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için

boralife.com.tr işletmesin'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi" sebebiyle kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukukuna tabidir ve

Bora Life­ Resmi E­Ticaret Sitesi. işletmesinin bulunduğu ilde yer alan Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkilidir. boralife.com.tr işletmesi'nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, boralife.com.tr tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte

yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş

olmaktadırlar. boralife.com.tr, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler,

sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

© 2020 Bora Life. All Rights Reserved.